Markkinatutkimus, Tutkimus, Yleinen

Ajatuksia markkinatutkimusalalle työllistymisestä

Heidi Uimonen
13.10.2020

Markkinatutkimusalalle työllistyminen ei taida olla se yleisin urallinen tavoite. Alalla on kuitenkin monipuolista työtä ja vaihtelevia projekteja, ja se onkin monille siksi houkutteleva. Kyselimme tutkimussuunnittelijamme Satu Horkon ajatuksia työskentelystä markkinatutkimuksen parissa. Satu liittyi DT:n kvantitatiivista tutkimusta tekevään joukkoon kolme vuotta sitten.

Satu Horko Kuva: Nelli Kivinen

Mikä markkinatutkimuksessa on ollut sinusta kiinnostavinta?

Ehdottomasti työn monipuolisuus ja se miten paljon ikään kuin huomaamattaan tutkimusprojektien ohella oppii ”ylimääräistä” ja ymmärtää syvemmin asioita eri aloista, yrityksistä ja niiden liiketoimintamalleista. Uskaltaisinkin väittää, että monet alan ihmiset ovat varsinaisia ”nippelitiedon” mestareita. Markkinatutkimuksen parissa on mahdollisuus päästä näkemään asioita hyvin eri vinkkeleistä, kun pääsee syventymään niin erilaisten asiakkaiden aitoihin ongelmiin. Tämä pitää ainakin omaa mielenkiintoani vahvasti yllä.

Työtehtävät ovat myös hyvin monipuolisia, toki hieman toimenkuvasta riippuen, mutta esimerkiksi itse olen tehnyt varsinaisten tutkimustyötehtävien lisäksi kaikenlaista kielenkäännöstyöstä kuvanmuokkaukseen – tylsistyä ei siis ehdi. Jokainen tutkimusprojekti on uniikki, vaikkakin toki tiettyjä samankaltaisuuksia löytyy.

Mikä tässä työssä on ollut yllättävintä?

Se miten tutkimusprojektien aikana tuntuu aina tulevan eteen jotain uutta, mihin ei olisi voinut kuvitella törmäävänsä. Perusperiaatteet tutkimuksen toteuttamisessa ovat samat, mutta uusia haasteita tulee aina vastaan, kun tavoitteena tietysti on paras lopputulos ja sujuvin toteutustapa.

Itseni on yllättänyt myös se, miten paljon on ollut mahdollisuus kehittyä ja oppia. Välillä tuntuu hauskalta ajatella sitä Satua, joka aloitti kolmisen vuotta sitten DT:llä tutkimusassistenttina, sillä vaikka nyt itse sanonkin, niin on tietoa ja taitoa todella tullut kyllä lisää noista ajoista. Kehityskaari tällä alalla on siis ainakin omalla kohdallani ollut selkeästi nousujohteisempi verrattuna edellisiin työkokemuksiini. Tämä on ollut todella positiivinen yllätys, koska alalle päädyin kuitenkin aika kokeilumielessä. Ja todettakoon vielä, että kehityksestä toki kiitos kuuluu mahtaville ja ammattitaitoisille kollegoilleni, joilla kaikilla on selkeästi omat erityisosaamisalueensa, joista olen itse onnekkaana päässyt heiltä oppimaan ja tätä kautta myös hyötymään.

Mistä taidoista, tiedoista tai ominaisuuksista on mielestäsi eniten hyötyä alalla työskentelyssä?

Nykypäivän työn murroksessa korostaisin etenkin tietoteknisten taitojen tärkeyttä. Alalla esimerkiksi koodamiseen ja eri ohjelmistojen käyttöön liittyvät taidot ovat ehdoton hyöty, oikeastaan jopa välttämättömyys, ja näiden merkitys kasvaa varmasti tulevaisuudessa yhä enemmän. Itse olen hyötynyt hyvin paljon myös kielitaidosta kansainvälisissä projekteissa sekä tietynlaisesta luovuudesta ja visuaalisesta silmästä, jota vaikkapa tutkimusraportin koostaminen vaatii. Tilastotieteelliset ja matemaattiset taidot ovat kvantitatiivisen tutkimuksen parissa työskenteleville myös tärkeitä, mutta maisteritasolla ei kaikkien kuitenkaan tarvitse olla – toimenkuvia nimittäin on monenlaisia, ja työtä tekemällä vaativiakin asioita voi omaksua, mikäli oppimistahtoa riittää.

Mielestäni myös tietynlainen uteliaisuus on tällä alalla ehdoton plussa, sillä vastaan tulee niin paljon erilaisia tutkimusaiheita, ja kiinnostus kunkin asiakkaan liiketoimintaa ja tutkimusongelmaa kohtaan on tärkeää. Lisäksi ratkaisulähtöisyys ja kyky ajatella luovasti ja ennakkoluulottomasti, termiä ”outside the box” lainaten, ovat todella hyödyllisiä ominaisuuksia, ja omien kokemusteni mukaan myös niitä tekijöitä, joilla parhaat toimijat alalla erottautuvat edukseen.

Mitä sanoisit nuorelle, joka miettii hakeutumista markkinatutkimusalalle?

Sanoisin, että mikäli ala tuntuu vähääkään kiinnostavalta, niin rohkeasti vaan kokeilemaan.  Alalla tarvitaan monenlaista osaamista, ja urakehitykseen ja -suuntautumiseen on ainakin omien kokemusteni mukaan hyvät mahdollisuudet itse vaikuttaa. Omilla vahvuuksilla siis pääsee niin sanotusti pelaamaan, ja kun näkee ja kokeilee erilaisia työtehtäviä, löytyvät omat mielenkiinnon kohteet ja valtit luonnollisesti. Nämä kannattaa sitten työssä tuoda rohkeasti esille, koska niillä voi ohjailla hyvin oman uransa suuntaa, mikä taas palvelee vahvasti omaa etua työtehtävien ollessa itselle mielekkäitä.

Toki voi käydä niin, että ala ei tunnukaan loppujen lopuksi omalta, mutta nykyään työelämässä yleisesti ottaen alanvaihto on todella tyypillistä, eikä missään nimessä mikään epäonnistumisen mittari. Mielestäni markkinatutkimusala on luonteeltaan myös sellainen, josta on todella sulavaa siirtyä toisaallekin, sillä yleishyödyllisiä taitoja ja tietoa kertyy paljon. Tutkimuspuolelta on tietääkseni siirtynyt ihmisiä muun muassa strategisteiksi, asiakkuus- ja myyntipäälliköiksi sekä lukuisiin erilaisiin viestinnän ja markkinoinnin työtehtäviin – suurten yritysten johtoasemiinkin saakka.

Ehdottomasti siis ennakkoluulottomasti vaan alaa kokeilemaan!