Hinta oikealla tasolla

Hinta oikealla tasolla

Tuotetta tai palvelua suunniteltaessa hinnan määrittäminen tulisi ottaa esiin hyvissä ajoin. Hintaa määriteltäessä mietitään usein kustannuksia ja kilpailijoita. Joskus tuntuu kuitenkin jäävän huomiotta se, minkä position tuotteen/palvelun halutaan markkinoilla...