Hinnoittelu, Menetelmät, Tutkimus

Designtutkimus Helsinki kehittää yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa hinnoittelututkimuksen menetelmiä

Outi Somervuori
22.11.2017

Designtutkimus Helsinki kehittää yhteistyössä Aalto-yliopiston tutkijan Aku-Ville Lehtimäen kanssa menetelmiä hinnoittelun tutkimiseksi. Seattlessa pidetyssä Advanced Research Techniques (ART) -konferenssissa meillä oli yhteisesitys, joka koski hintatutkimuksissa yleisesti käytetyn Price Sensitivity Meterin, PSM:n, kehitystä.

PSM-menetelmässä vastaajia pyydetään arvioimaan kyseessä olevan tuotteen tai palvelun hinta neljässä eri tasossa. Ensimmäinen taso on hinta, joka tuntuisi tuotteen tai palvelun osalta niin kalliilta, ettei vastaaja ostaisi sitä. Toinen taso kuvaa hintaa, joka tuntuisi kalliilta mutta hyvälaatuiselta. Kolmas taso kuvaa hintaa, joka on edullinen ja saisi ostoksen tuntumaan hyvältä diililtä. Neljäs taso kuvaa hintaa, jossa tuotteen laatu ei enää voi olla hyvä. Tyypillisesti tällä tekniikalla kerätyn tiedon tuloksia analysoidaan arvioimalla vastausten jakaumia.

Työssämme esittelimme uuden tavan analysoida tuloksia käyttäen naiivi-Bayesin menetelmää. Tekniikassa tuloksia analysoidaan käänteisesti niin, että tuloksista lasketaan minkä tahansa luvun (hinnan) todennäköisyys kuulua esiteltyihin neljään eri tasoon. Uusi tekniikka avaa paljon uusia mahdollisuuksia käyttää ja analysoida kerättyjä vastauksia. Lisäksi bayesilaiseen menetelmään voidaan yhdistää muita kontekstiin liittyviä tietoja, kuten ostotilanne tai sesonki, ja huomioida nämä tuloksissa.

Näkökulman muutos tarkoittaa sitä, että optimaalisen hinnan etsimisen sijaan voidaankin miettiä, mikä hinta-laatupositio tuotteelle halutaan, ja tutkitaan mikä on tuotteen potentiaali halutussa markkinapositiossa.

Konferenssin esitykset valitaan vertaisarvioinnin perusteella tarkan menetelmällisen seulonnan jälkeen. Omalle kehitystyöllemme on tärkeää, että uusia ideoitamme pidetään pätevinä ja että ne saavat huomiota myös tutkijayhteisössä.