Conjoint, Hinnoittelu, Tutkimus, Yleinen

Hinta oikealla tasolla

Jussi Fredrikson
31.8.2017

Tuotetta tai palvelua suunniteltaessa hinnan määrittäminen tulisi ottaa esiin hyvissä ajoin. Hintaa määriteltäessä mietitään usein kustannuksia ja kilpailijoita. Joskus tuntuu kuitenkin jäävän huomiotta se, minkä position tuotteen/palvelun halutaan markkinoilla ottavan. Tekemissämme tutkimuksissa meillä on vahvaa evidenssiä sille, kuinka paljon määritelty hinta positioi tuotteen tai palvelun. Myös markkinoinnin akateemiset tutkimukset osoittavat, että hinnalla on tärkeä rooli signaalina ja vihjeenä tuotteen laadusta ja luotettavuudesta1.

Tehtyämme satoja hinnoittelututkimuksia olemme löytäneet yllättävän paljon tuotteita/palveluja, joista ollaan valmiita maksamaan ja joiden hinnan merkitys on todella pieni. Kun tuote on haluttu, hintaa voi nostaa helposti 10–20 prosenttia ilman, että kiinnostus merkittävästi muuttuu. Samanaikaisesti kilpailevan tuotteen kohdalla pienetkin hinnan muutokset voivat pudottaa kiinnostusta merkittävästi. Suurin osa vahvoista tuotteista on tietysti brändituotteita, joiden eteen on tehty töitä vuosikymmeniä. Osa on kuitenkin sellaisia, joiden brändi on tuttu, mutta tutkimus osoittaa, että brändi on oletettua vahvempi. Brändin vahvuus avaa jatkossa hinnoittelulle ja kehittämiselle paljon mahdollisuuksia.

Huolellisesti mietityillä ja rakennetuilla tutkimuksilla ja sopivilla tutkimusmenetelmillä voidaan ennakoida, millaisia vaikutuksia hinnalla on uudelle markkinatulokkaalle, ja miten hinta kannattaa asettaa, jotta markkinoille tulo on helppoa ja asema markkinoilla on oikea. Kokemuksiemme mukaan conjoint-menetelmiä käyttämällä voidaan ennustaa hyvin, millaisia vaikutuksia uusi tuote ja sen erilaiset hintapositiot aiheuttavat markkinoille, sekä myös miten uusi tuote tulee vaikuttamaan omaan nykyiseen tuote- ja palveluportfolioon.

  1. Esim. Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. The Journal of marketing, 2-22. ja Völckner, F., & Hofmann, J. (2007). The price-perceived quality relationship: A meta-analytic review and assessment of its determinants. Marketing Letters, 18(3), 181-196.