Markkinatutkimus, Tiedon visualisointi, Yleinen

Kaksi tärppiä tiedon visualisoinnista kiinnostuneille

Heidi Uimonen
11.2.2019

Tieto Näkyväksi – informaatiomuotoilun perusteet (Aalto Arts Books 2017) on tyhjentävä lukupaketti tiedon visualisoinnista. Kirja on kansilehden mukaan ”suunnattu asiantuntijoille, tieteentekijöille, journalisteille ja kuvan tekemisen ammattilaisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tiedon esittämisen lainalaisuuksista ja keinoista.”

Itse tutustuin kirjaan markkinatutkimuksen näkökulmasta. Kirja tarjoaa oleellista perustietoa tutkimusgrafiikan parissa aloitteleville, sekä hyödyllistä pohdittavaa kokeneillekin tekijöille. Tutkimusgrafiikan laadinnassa pitää tehdä toistuvia esitystapaan liittyviä päätöksiä (tyypillisimpinä sopivimman kuviotyypin valinta tai värivalinnat) ja kirjan opit antavat syventävää tietoa näiden päätösten tueksi.

Kirjassa käydään laajasti läpi kaikki yleisimmät tiedon visualisoinnin aihealueet ja osa kiinnostanee yksittäistä lukijaa toisia enemmän. Itse koen markkinatutkimusgrafiikan kannalta olennaisimmiksi luvut Johdanto, Informaatiomuotoilun kielioppi ja Näköhavainnon toiminta, sekä Informaatiomuotoilun lajityypit -luvun osiot Tilastografiikka ja Käsitegrafiikka. Teksti ja typografia ja Informaatiomuotoilun työprosessi -luvuissa on osittain alaan sopivaa tietoa ja miettimistä. Typografisia oikeinkirjoitussääntöjä -liite sen sijaan on hyvin hyödyllinen kaikille alasta riippumatta.

Kaikkein tärkein kirjan oppi on, että tiedon selkeän välittämisen tavoite ajaa aina visuaalisten tehokeinojen ohi. Mitä pelkistetympi esitystapa, oikeastaan sen parempi. Toki esityksessä tulee pyrkiä siihen, että lopputulos miellyttää myös silmää.

Itse pidän huikeana sitä, että näin laadukas ja kattava opas löytyy suomen kielellä. Jos työhösi kuuluu tiedon visualisointi edes osittain, kannattaa kirjaan perehtyä.

Suosittelen myös tiedon visualisoinnin parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille Aalto-yliopiston järjestämää Visualizing Knowledge -konferenssia. Itse osallistuin tilaisuuteen viime keväänä. Innostuneet monialaiset esitykset herättivät paljon tuoreita ajatuksia ja avasivat uusia näkökulmia. Hienoa, että tällaisesta laatutapahtumasta pääsee nauttimaan Suomessa! Seuraava konferenssi on tulossa toukokuussa 2019. Lisätietoja kiinnostuneille sekä viimevuotisesta että tulevasta tapahtumasta löytyy alla olevista linkeistä.

Juuso Koponen, Jonatan Hildén ja Tapio Vapaasalo: Tieto näkyväksi – informaatiomuotoilun perusteet. Aalto ARTS Books.

http://vizknowledge.aalto.fi/