Hinnoittelu, Tutkimus

Tutkimusten mukaan yritysten kannattavuus paranee huomattavasti, kun johto ottaa aktiivisen roolin hinnoittelussa

Outi Somervuori
20.1.2017

Euroopassa tehty tutkimus osoittaa, että yritysten kannattavuus paranee huomattavasti kun johto ottaa aktiivisen roolin hinnoittelussa. Hinnoittelun merkittävyys on vain kasvanut digitaalisen teknologian kehittymisen myötä. Digitaalinen teknologia tuo laajat markkinat kaikkien ulottuville, mutta samalla monet yritykset näkevät digitalisaation tuovan suuria riskejä hinnoitteluun ja katteisiin, jos niitä ei jatkuvasti seurata.

Hintoja kehittämällä parannetaan kannattavuutta

Eräs asiakkaamme muutti palvelunsa hinnoittelun pakettihinnasta (yksi kiinteä maksu, joka sisältää koko palvelun) erillishinnoiksi (hinta per palveluelementti). Vaikka ostajan maksama hinta pysyi täsmälleen samana, palvelun kysyntä kasvoi. Erillishinnoitellun palvelun hintamielikuva oli asiakkaan silmissä huomattavasti edullisempi, vaikka todellisessa hinnassa ei ollut eroa.

Toisen asiakkaamme kanssa selvitimme tarkasti asiakkaan eri tuotteiden hintajoustoa. Kävi ilmi, että vaikka ala oli yleisesti ottaen erittäin hintaherkkä, muutaman tuotteen osalta hintajousto oli pieni. Asiakkaamme nosti hintojaan näiden tuotteiden osalta ja yrityksen kannattavuus parani.

Hinnoittelu vaatii erikoisosaamista ja ammattitaitoa. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä oman hinnoittelupäällikön palkkaaminen voi kuitenkin olla taloudellisesti vaikeaa ja työn suuren kausivaihtelun vuoksi myös tarpeetonta. Hyvä vaihtoehto tällöin on tehdä hinnoittelua yhteistyössä hinnoitteluun erikoistuneen asiantuntijatoimiston kanssa.