Markkinatutkimus, Menetelmät, Tutkimus, Yleinen

Ladattava opas ”Tilastolliset menetelmät markkinatutkimuksessa”

Teemu Putto
16.10.2020

Tilastollisten menetelmien, erityisesti monimuuttujamenetelmien, hyödyntäminen markkinatutkimuksissa jää usein aivan liian vähälle huomiolle. Tästä seuraa se, että asiakas ei saa datastaan irti sitä hyötyä, minkä hän voisi siitä parhaimmillaan saada. Jos markkinatutkimusraportti sisältää lähinnä jakaumia ja keskiarvoja, tähtää se datan kuvailuun, mutta ei hyödyllisten, dataan perustuvien johtopäätösten ja toimenpidesuositusten tekemiseen.

Laadukkaalla markkinatutkimulla on aina puolellaan se iso etu, että datan arkkitehtuuri on pystytty rakentamaan etukäteen vastaamaan ennalta määritettyyn haasteeseen. Siksi, kun tavoite on kirkas ja hyödynnettävät menetelmät ja niiden asettamat vaatimukset datalle on mietitty ennen tiedonkeruuta, pystytään datassa pureutumaan syvälle hyvinkin nopeasti ja tehokkaasti.

Tutustu oheiseen oppaaseemme, jossa käymme läpi yleisimpiä markkinatutkimusdatan analysoinnissa käytettäviä tilastollisia menetelmiä ja niiden käyttötarkoituksia. Painopiste on erityisesti tilastollisissa monimuuttujamenetelmissä, sillä markkinatutkimuksessa nimenomaan kokonaisuuden hahmottaminen on kaiken perusta.

Oppaaseen pääset tästä tai alla olevaa kuvaa napauttamalla.