Asiakaskokemus, Markkinatutkimus, Tutkimus, Yleinen

Lisätyökaluja toimivan raportoinnin rakentamiseen

Teemu Putto
5.10.2020

Paljon pylväitä, numeroita tai dataa, mutta avainviesti jää hämärän peittoon. Kun tällaisen raportin näkee, herää ajatus, että sitä ei ole rakennettu ainakaan asiakasnäkökulmasta.

Ohessa kolme kysymystä, joilla itsensä jatkuvasti haastamalla voi helposti rakentaa toimivampaa raportointia:

MISTÄ LÖYDÖKSESTÄ HALUAT TÄLLÄ DIALLA KERTOA?

Varmista, että dian sisältö kiteyttää vain ja ainoastaan olennaisen asian, ja se on visualisoitu helposti sisäistettävään muotoon.

MIKÄ ON TÄMÄN LÖYDÖKSEN MERKITYS KOKONAISUUDEN KANNALTA?

Jos löydös jää irralliseksi kokonaisuudesta, jätä se pois. Se vaatii rohkeutta, mutta ilman rohkeutta tutkija on vain datan raportoija, ei näkemyksellinen yhteistyökumppani.

MITÄ TÄMÄN LÖYDÖKSEN PERUSTEELLA KANNATTAISI TEHDÄ?

Jos löydös ei selkeästi linkity annettuihin toimenpidesuosituksiin, niin mitä asiakas hyötyy sen esiin nostamisesta?

ASIAKAS – ÄLÄ PÄÄSTÄ TUTKIJAA HELPOLLA

Aina jos asiat tuntuvat irrallisilta tai epäselviltä, kannattaa asiakkaan käyttää häpeilemättä kahta kysymystä – vaikka jokaisen dian kohdalla erikseen:

  1. ”Mitä sitten”
    • Haasta tutkija jatkuvasti keskittymään datan merkitykseen datan kuvailun sijaan
  2. ”Mihin tämä perustuu”
    • Varmista, että toimenpidesuositukset ja johtopäätökset eivät ole syntyneet pelkästään ”musta tuntuu” -menetelmällä