Markkinatutkimus, Meiltä kysyttyä, Tutkimus, Yleinen

Meiltä kysyttyä, osa 1: Kertooko tutkimus todellisesta käyttäytymisestä?

Teemu Putto
10.3.2020

KYSYMYS: Usein tuntuu siltä, että vastaajat vastaavat yhdellä tavalla mutta käyttäytyvät toisella. Miten tutkimuksissa voidaan varmistaa se, että vastaukset ja todellinen käyttäytyminen kulkevat käsi kädessä?

Vastaus: Silloin kun tähän tilanteeseen on päädytty, on yleensä kyse siitä, että tutkimusasetelmassa ei ole pystytty riittävän laadukkaasti mallintamaan sitä tilannetta, missä kuluttaja on varsinaista ostopäätöstä tehdessään.

Todellisessa elämässä kuluttaja tekee jatkuvasti valintoja. Miten tarpeellisia eri tuotteet hänelle ovat? Miten eri tuotteet vertautuvat toisiinsa? Mitä tuoteominaisuuksia hän haluaa? Ja kuinka paljon hän on eri tuoteominaisuuksista valmis maksamaan?

Silloin kun tutkimuksessa halutaan jäljitellä ostopäätöstilannetta, on kuluttaja laitettava tekemään valintoja myös tutkimuksessa. On helppo ilmoittaa, että ekologinen kuluttaminen on lähellä sydäntä – mutta jos ekologisuuden rinnalle otetaan esimerkiksi hintaulottuvuus, peli muuttuu monen kuluttajan kohdalla täysin.

Ajatellaan vaikka tilannetta, jossa mitataan tuoteominaisuuksien tärkeyttä kuluttajalle. Jos käytämme tässä asteikkoa, jonka avulla vastaaja voi valita useita ominaisuuksia ”erittäin tärkeäksi” ja niin edelleen, meillä ei ole luotettavaa tietoa siitä, mikä vastaajan valintoja oikeasti ajaa.

Kun vastaamistilanne ja ostopäätöstilanne ovat mahdollisimman lähellä toisiaan, tutkimusdata ilmentää hyvin tarkasti varsinaista käyttäytymistä. Tämä on helppo todeta esimerkiksi Conjoint-analyysien kautta tehdyissä markkinasimulaatioissa.