Markkinatutkimus, Meiltä kysyttyä, Tutkimus, Yleinen

Meiltä kysyttyä, osa 2: Mitäs se Ford sanoikaan nopeammista hevosista?

Teemu Putto
23.4.2020

KYSYMYS: Henry Ford totesi aikanaan, että “jos olisin kysynyt ihmisiltä mitä he haluavat, he olisivat toivoneet nopeampia hevosia.” Jos tutkimusta käytetään tuotekehityksen tukena, niin eikö tämä ole juuri tilanne?

VASTAUS: Ei. Eikä Henry Ford itse asiassa ole näin koskaan sanonutkaan. Mutta oletetaan, että olisi, ja lähdetään purkamaan väittämää.

Tutkimuksen onnistuminen vaatii, että kysytään oikeita kysymyksiä ja ratkaistaan oikeita haasteita. Yksinkertaistaen: jos selvität mikä on nykytilanne, teet kyselyn. Jos keräät ja analysoit dataa saadaksesi konkreettisia vastauksia siihen mitä tulevaisuudessa kannattaa tehdä, teet tutkimuksen.

Kun ajatellaan tätä Henry Ford -tapausta, niin kysymällä ihmisiltä ”mitä te haluatte” olemme heti lähteneet väärälle reitille. Sen sijaan meidän pitäisi selvittää sitä, mikä on ihmisille liikkumisessa tärkeää tai mitkä asiat muodostavat heille ongelmia. Kaipaavatko ihmiset ensisijassa esimerkiksi nopeampaa siirtymistä, vähemmän nenälle tulvahtavia biokaasuja tai tasaisempaa kyytiä? Tällöin meillä olisi jo huomattavan paljon paremmat työkalut lähteä suunnittelemaan menestyvää tuotetta – joko kokonaan uutta tai parempaa vanhaa.

Erittäin tärkeää on myös se, että meillä ovat käytössä oikeat työkalut tavoitteeseen pääsemisessä. Käyttäytymismotiiveja mitattaessa vaaditaan vahvempia aseita kuin pelkkä kvalitatiivinen tutkimus, havainnointi tai asteikollinen mittaaminen. Jos emme tutkimuksen jälkeen pysty sanomaan sitä, kuinka paljon tärkeämpi ihmisille jokin asia on toiseen verrattuna, joudumme tekemään päätöksiä puutteellisen tiedon varassa.

Kysymällä oikeita asioita oikealla tavalla saamme selkeät askelmerkit menestyvät tuotteen rakentamiseen, ja pystymme jopa ennalta ennustamaan markkinaosuuksia. Jos tämä ei ole hyödyllistä tietoa, niin mikä on?

Voit vähätellä markkinatutkimuksen merkitystä ja menestyä markkinalla, kuten Steve Jobs esimerkiksi teki. Väitän kuitenkin, että silloin menestys on tullut ”siitä huolimatta”, ei ”sen johdosta”. Teit vain onnistumisen itsellesi huomattavasti vaikeammaksi.