Conjoint, Hinnoittelu, Markkinatutkimus, Menetelmät, Tutkimus, Valikoima

Millaisena tuote menestyy markkinoilla parhaiten? Testaa kerralla eri vaihtoehdot!

Jussi Fredrikson
13.5.2020

Kun syntyy idea tuoda uusi tuote* markkinoille, mielessä on paljon mahdollisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi millaisia ominaisuuksia tuotteella voisi olla, millä näistä ominaisuuksista tuote parhaiten menestyisi ja mistä ominaisuuksista kannattaisi eniten kertoa.

Perinteinen tapa tutkia asiaa on kehittää muutamia erilaisia tuotekonsepteja, testata ne ja löytää niiden joukosta suosituin. Menetelmän ongelmana kuitenkin on, että tulokset ovat sitten siinä. Paljon päätöksiä ja ennakko-oletuksia tehtiin, ilman että asiakas oli uutuutta edes nähnyt.  

Tehokkaampi tapa on lähteä liikkeelle tuotteen mahdollisista ominaisuuksista, ja rakentaa näiden pohjalta tuotteita ominaisuuksia vapaasti vaihdelleen ja yhdistellen. Samaa periaatetta voidaan soveltaa myös tuoteideoihin, ja usein testaaminen kannattaakin tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin toimien voidaan kerralla testata samasta tuotteesta kymmeniä eri versioita. Saamme tietää mikä versioista on kiinnostavin, miksi se on kiinnostavin ja ketkä kiinnostuvat mistäkin versiosta.

Ajatus lähtee siitä, että uudelle tuotteelle on aina paljon mahdollisia, vaihtoehtoisia ominaisuuksia. Näitä erilaisia ominaisuusyhdistelmiä testataan käyttäen Conjoint-menetelmiä. Menetelmän avulla vastaajalle rakennetaan erilaisia tuotevaihtoehtoja, joista tutkimustilanteessa esitellään esimerkiksi kolme kerrallaan. Vastaajan tulee valita vaihtoehdoista se, joka häntä miellyttää eniten. Jos mikään kokonaisuuksista ei miellytä, on yksi vaihtoehto sillekin. Tällaisia valintatehtäviä on useita, jotta ominaisuuksien painoarvot voidaan laskea niiden perusteella luotettavasti. Näiden valintojen pohjalta pystytään analysoimaan, mitkä ominaisuudet ovat kaikkein vetovoimaisimpia, millainen uusi tuote (eli yhdistelmä ominaisuuksista) on kiinnostavin, ja millaiset tuotteet kiinnostavat erilaisia vastaajia ylipäänsä.

Keskeinen työkalu parhaiden uusien tuotteiden löytämisessä on interaktiivinen työkalu eli simulaattori. Simulaattoriin rakennetaan erilaisia tuotteita kilpailemaan keskenään yhdistelemällä ominaisuuksia. Näin voidaan testata lukuisia erilaisia vaihtoehtoja ja löytää niiden keskuudesta kaikkein potentiaalisimmat.

Simulaattorilla toteutettavassa testaamisessa uusia tuotteita voidaan säätää monta kertaa, jotta paras ratkaisu löytyy. Hinnan liittäminen mukaan tutkimusasetelmaan on myös olennaista: tuotteesta voidaan testata eri versioita eri hinnoin, jotta nähdään mitä erilaisista tuoteominaisuuksien yhdistelmistä ollaan valmiita maksamaan.

Uusien ominaisuuksien lisääminen maksaa myös reaalimaailmassa. On järkevää testata uutta tuotetta realistisin hinnoin ja selvittää, millainen yhdistelmä on kannattavin.

Jos testiin on otettu mukaan myös markkinoilla olevat tuotteet, nähdään uuden tuotteen vaikutukset markkinoihin, kilpailijoihin ja omiin nykyisiin tuotteisiin. Näiden tietojen pohjalta onkin usein helpompaa tehdä päätöksiä, kun on olemassa tietoa siitä, miten uusi tuote vaikuttaa tilanteeseen markkinoilla ja minkälaista euromääräistä tuottoa siltä voidaan odottaa.

*Huomaathan, että vaikka puhumme selvyyden vuoksi tässä kirjoituksessa tuotteesta, kaikki tämä sama pätee myös palvelujen tutkimiseen.