Ymmärrämme kohderyhmääsi

Valintamotiivit, segmentoinnit
Onko kohderyhmäsi optimaalisesti määritelty? Tiedätkö, ketkä ovat tuotteesi/palvelusi potentiaalisimpia ostajia, mikä heitä yhdistää ja miten heidät tavoittaa? Tunnistatko ne narut, joista vetämällä voitat kilpailijoittesi asiakkaita itsellesi?
Kohderyhmien määrittäminen demografisten muuttujien kautta ei nykypäivänä toimi. On löydettävä ryhmiä, eli segmenttejä, jotka demografioista riippumatta toimivat samojen motiivien perusteella. Kun nämä segmentit on löydetty, niiden rahallinen arvo määritelty sekä lisäksi estimoitu, kuinka paljon tästä arvosta omilla tuotteilla voidaan voittaa, ollaan otettu tärkeät askeleet kohti menestystä.

Avainmotiivien tunnistaminen ei ole aivan yksinkertaista. Meidän tulee olla varmoja siitä, että tutkimusdata vastaa tarkasti todellista käyttäytymistä. Siksi me käytämme MaxDiff-menetelmää valintamotiivien selvittämiseen.

Avainkysymyksiä, joihin voimme antaa sinulle vastauksen ovat esimerkiksi:
– Mitkä ovat tuoteryhmässä tärkeimmät valintapäätökseen vaikuttavat tekijät?
– Millaisia markkinasegmenttejä valintamotiivien perusteella löytyy?
– Millaisia eri segmentteihin kuuluvat kuluttajat ovat?
– Mistä segment(e)istä löytyy suurin kaupallinen potentiaalisi?
– Miten tämä potentiaali on tehokkaimmin realisoitavissa?

Me olemme sinulle oikea kumppani, kun haluat varmistaa, että puhuttelet oikeaa kohderyhmää oikeilla asioilla!