Edistykselliset menetelmät

Conjoint, MaxDiff, Turf
Vain tutkimalla oikeita asioita oikealla tavalla saat tuloksia, jotka toimivat myös käytännössä. Jos tutkimusprojekti ei tunnista aitoja syy-seuraussuhteita, jää konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu liikaa olettamusten, mielipiteiden ja siten myös tuurin varaan.

Me hyödynnämme projekteissamme menetelmiä, joissa vastaaja laitetaan mahdollisimman lähelle todellisia valintatilanteita. Yleensä saadakseen jotain on luovuttava jostakin muusta – esimerkiksi tuoteominaisuudesta tai suuremmasta määrästä rahaa. Jos tätä ei tutkimuksessa oteta huomioon, ollaan hyvin epärealistisen tilanteen ääressä.

CONJOINT on avaintyökalumme esimerkiksi silloin, kun:
– Haluamme optimoida hinnoittelua
– Tunnistaa brändin tai tuoteominaisuuksien rahallista arvoa
– Simuloida markkinaa joko nykytuotteiden menestyksen optimoimiseksi tai uusien tuotteiden lanseeraamiseksi

MAXDIFF on avaintyökalumme esimerkiksi silloin, kun:
– Haluamme löytää eri valintamotiivien tärkeyksien erot vastaajittain
– Haluamme löytää tehokkaimmat viestikärjet kohderyhmän puhuttelemiseksi
– Haluamme luoda pohjan toimivalle motiivipohjaiselle segmentoinnille

TURF-menetelmä toimii kaikenlaiseen dataan, mutta parhaan hyödyn siitä saa irti yhdistettynä Conjoint- tai MaxDiff-mittauksiin. TURF kertoo meille esimerkiksi sen, mitkä viestikärjet täydentävät parhaiten toisiaan tai millaisella tuoteportfoliolla minimoimme päällekkäisyydet.

Meidän kanssamme voit luottaa siihen, että saat konkreettisia vastauksia, jotka pitävät yhtä todellisen käyttäytymisen kanssa.