Selkeä raportointi

Datan muuttaminen tarinaksi
Jokaisella tutkimuksella on tarina kerrottavanaan. On pystyttävä sukeltamaan numeroiden taakse: mitä löydökset tarkoittavat, ja mitä nyt pitäisi tehdä. Monimutkaisten asioiden havainnollistaminen helposti omaksuttavaan muotoon vaatii vahvaa ammattitaitoa.

Markkinatutkimuksen löydökset on helppoa raportoida vain keskiarvo- ja prosenttijakaumina. Tällöin kokonaiskuva jää kuitenkin näkemättä ja vastaus kysymykseen ”mitä nyt kannattaa tehdä” jää olettamusten ja arvailujen varaan. Siksi data on analysoitava huolellisesti, olennaiset asiat on löydettävä ja tämä kaikki on pystyttävä kiteyttämään kiehtovan tarinan muotoon.

Me haluammekin jo etukäteen käydä asiakkaittemme kanssa läpi huolellisesti sen, millaisia haasteita olemme ratkaisemassa. Tämä muodostaa tarinan juonen. Tutkimusdata on raportoinnissa koko ajan taustalla, mutta käytämme sitä pääasiassa kertoaksemme tarinan siitä, miten ratkaisu asetettuun haasteeseen löytyi ja mikä se ratkaisu on.

Ikinä ei pidä vähätellä sen merkitystä, miltä raportti visuaalisesti näyttää. Haastavinta on kuitenkin kiteyttää ja yksinkertaistaa tutkimuksen löydökset – ja tässä me olemme hyviä.

Meidän raporttimme luettuasi sinun ei tarvitse arvailla sitä, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä ja mistä syystä. Me lupaamme kiteyttää tämän sinulle tiiviisti, selkeästi ja perustellusti.