Vahva dataosaaminen

Data-analytiikka / Data Science
Me emme halua vain kertoa sitä, miltä tilanne näyttää. Me haluamme kertoa, mistä tilanne johtuu ja mitä seuraavaksi kannattaa tehdä – siten että näkemyksemme linkittyy vahvasti tilastollisen analysoinnin löydöksiin.

Conjoint- ja MaxDiff-menetelmien lisäksi käytössämme on täysi työkalupakki tilastollisia menetelmiä. Tärkeää meille onkin se, että pystymme ottamaan käyttöön haasteen ratkaisemiseen sopivimmat menetelmät. Useimmissa projekteissa paras lopputulos syntyykin eri menetelmien yhdistelmänä. Esimerkiksi faktoroinnit, segmentoinnit, tilastolliset mallinnukset ja havainnollistavat positiointikartat ovat tärkeä osa useimpia projektejamme.

Olemme ylpeitä laajasta menetelmäosaamisestamme, mutta kunnia-asiamme on se, että pystymme purkamaan tulokset aina mahdollisimman helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon. Lisäksi analysointimme on aina täysin läpinäkyvää ja asiakkaan toistettavissa, koska uskomme, että vain täten on mahdollista saavuttaa täysi luottamus saatuihin tuloksiin.

Meidän kanssamme asiakkaan ei tarvitse ymmärtää menetelmistä mitään, vaan se on osa meidän asiantuntemustamme. Avaamme kuitenkin kaiken tekemisemme mielellämme – meillä ei ole salaisuuksia!