Conjoint, Hinnoittelu, Menetelmät, Tutkimus, Yleinen

Ominaisuuden merkitys ja arvo, joskus miljardi dollaria

Jussi Fredrikson
10.4.2017

Tuotekehityksen päätavoitteena on kehittää tuotteisiin ja palveluihin sellaisia uusia ominaisuuksia, joita ostajat arvostajat ja joista he ovat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa. Menestyvillä yrityksillä on erilaisia tapoja tuottaa innovaatioita ja uusia ideoita kehitetään jatkuvasti. Tuhannen taalan kysymys usein onkin, mikä uusista ideoista on niin hyvä, että se saa ostajat innostumaan.

Näitä asioita mittaamaan on kehitetty erilaisia tutkimusmenetelmiä ja on kehitetty myös tapoja tutkia asiaa livenä kaupoissa tai verkossa. Mitä menetelmää tulisi sitten käyttää arvon määrittämiseen? Yrityksen kannalta keskeinen asia on saatujen tulosten luotettavuus. Conjoint-menetelmien luotettavuudesta saatiin painavaa näyttöä kalifornialaisessa tuomioistuimessa käydyssä patenttikiistassa.

Kalifornialainen tuomioistuin hyväksyi Choice-based conjointin (CBC:n) luotettavaksi menetelmäksi määritellä tuotteen ominaisuuden arvo patenttikiistassa

Viisi vuotta sitten Apple ja Samsung aloittivat oikeustoimet kiistoistaan erinäisten älypuhelinten ja tablettien patenteista, ominaisuuksien arvosta ja sitä kautta korvauksista. Apple teetti oikeudenkäyntiä varten kiistanalaisten ominaisuuksien arvon määritykseen tutkimuksia, joissa käytettiin Sawtooth Softwaren CBC-conjointia. Tutkimukset toteutti MIT:n markkinoinnin professori John Hauser työryhmineen. Lyhyesti kuvattuna, tutkimuksissa selvitettiin CBC:llä kuinka paljon asiakkaat ovat valmiina maksamaan laitteesta, kun siinä on tiettyjä ominaisuuksia, ja kuinka paljon ilman näitä ominaisuuksia. Näin laskettiin ominaisuuksien arvo. Samsung kertoi, paljonko se oli myynyt laitteita, joissa oli kyseisiä ominaisuuksia ja sitä kautta oikeus määritteli suoraan korvauksen. Korvaus oli miljardi dollaria.

Choice-based conjoint ja sen erittäin pitkälle viedyt matemaattiset algoritmit, joita ovat kehitelleet monen yliopiston professorit vuosikymmenten saatossa, saivat näin uuden meriitin luotettavuudestaan.

Lähde: Sawtooth Software, Inc (2012),  The Apple vs. Samsung ”Patent Trial of the Century,” Conjoint Analysis, and Sawtooth Software

http://www.sawtoothsoftware.com/download/apple_v_samsung_conjoint_analysis.pdf

http://www.sawtoothsoftware.com/about-us/news-and-events/news/991-the-patent-trial-of-the-century