Conjoint, Menetelmät, Tutkimus

Terveiset Seattlessa pidetystä ART (Advanced Research Techniques) -konferenssista

Outi Somervuori
25.1.2018

Designtutkimus Helsingin tutkijat osallistuivat 2017 pidettyyn Advanced Research Techniques -konferenssiin oppiakseen, miten ala on kehittymässä. Konferenssin erityispiirre on se, että se on erittäin suosittu sekä yliopistojen että kaupallisten yritysten tutkijoiden keskuudessa.

Uutta tutkimusmenetelmärintamalla

Konferenssi on erittäin laadukas ja seurasimme suurella mielenkiinnolla tutkijoiden esityksiä. Kehitystä onkin tapahtunut valtavasti – tietokoneiden kasvanut laskuteho ja kehittynyt koneäly mahdollistavat nykyisin laajojen aineistojen analysoinnin monimutkaisilla tilastollisilla menetelmillä. Myös tulosten visualisointiin kiinnitetään paljon huomiota ja tähän on tarjolla interaktiivisia työkaluja.

Conjoint kehittyy: perinteisen conjoint-tutkimuksen avulla voidaan selvittää, mitä ostajat valitsevat. Uudella conjoint-menetelmällä päästään kiinni myös valinnan syihin.

Conjointia pidetään perinteisesti parhaana menetelmänä selvittää, mitä ominaisuuksia ostajat tuotteissa tai palveluissa arvostavat ja kuinka paljon he ovat niistä valmiita maksamaan. Konferenssissa esitellyllä uudella conjoint-menetelmällä voidaan tämän lisäksi selvittää, millä perusteella ostajat tekevät valintansa.

Pidämme tätä erittäin tervetulleena ja hyvänä ominaisuutena conjoint-menetelmässä. Nykyaikana monilla aloilla kilpailevien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksien välillä on vain vähän eroja. Jos joku keksiikin hienon uuden ominaisuuden, kilpailijat kopioivat uudet ominaisuudet nopeasti. Tällöin ostajan valinnat perustuvat enenevissä määrin mielikuviin ja siihen tunnesiteeseen, joka ostajalla on tiettyyn brändiin/tuotteeseen. Uusi conjoint-menetelmä mahdollistaa näiden mielikuvien ja tunnesiteen vaikutuksen mittaamisen.

Olemme Designtutkimuksessa heti implementoineet uuden menetelmän tarjontaamme ja ensimmäiset asiakasprojektit uudella menetelmällä ovat käynnissä.

Uudet tutkimuksen työkalut ovat usein tarjolla vapaasti, mutta niiden käyttö vaatii syvällistä erikoisosaamista

Useat huippututkijat käyttävät työssään R:ää (tilastollista ohjelmointiympäristöä), jonka käyttö on vapaata. Näin ollen uudet työkalut ovat usein tarjolla uusina ohjelmanpätkinä R:ään ja myös vapaasti kaikkien käytettävissä. Kehityksen kannalta tämä on hieno uutinen. Lisääntynyt yhteistyö on sekä nopeuttanut uusien työkalujen syntymistä että lisännyt työkalujen määrää.

Tutkijalta uusien ohjelmien käyttö vaatii kuitenkin syvällistä erikoisosaamista ja jatkuvaa kehittymistä. Designtutkimus Helsinkiä kiinnostaa erityisesti sellaisten ohjelmien käyttö, joissa yhdistetään conjoint-tulosten käyttö muihin tilastollisiin menetelmiin.