Asiakaskokemus, Markkinatutkimus, Tutkimus, Yleinen

Laadukas markkinatutkimus – miten se syntyy?
Osa 1/8: Johdanto

Teemu Putto
18.6.2020

Nyt alkava kirjoitussarja antaa askelmerkit siihen, mitä laadukas kvantitatiivinen markkinatutkimus käytännössä vaatii.

Erityisesti kun puhutaan strategisesta tutkimuksesta, jonka tavoitteena on kehittää liiketoimintaa, asiakaskokemusta ja/tai henkilöstökokemusta, niin yhdistäviä tekijöitä löytyy paljon. Ja kun ajatellaan tutkimusprojektin loppuraportointia ja datasta saatavaa hyötyä, on onnistumisen edellytykset määritetty paljon ennen kuin ensimmäistäkään raportin sivua on tehty.

Kirjoitussarja tulee ilmestymään osittain aina tiistaisin päättyen syyskuun alussa. Heinäkuun ajan kirjoitussarja on tauolla.

Sarja sisältää seuraavat osat ilmestymisjärjestyksessä:

18.6.      Osa 1: Johdanto
23.6.      Osa 2: Tavoitteen määritys
30.6.      Osa 3: Lomakkeen suunnittelu
4.8.        Osa 4: Kohderyhmä, otanta ja tiedonkeräys
11.8.      Osa 5: Datan analysoiminen
18.8.      Osa 6: Raportin rakentaminen
25.8.      Osa 7: Tulosten esittelytilaisuus
1.9.        Osa 8: Yhteenveto

On hyvä tiedostaa, että onnistunut tutkimusprojekti rakentuu pyramidin tavoin. Yksikin heikko kerros murentaa kokonaisuuden hyödynnettävyyttä huomattavasti. Onnistuminen edellyttää keskittymistä olennaisiin asioihin, eikä sitä voi ajatella liukuhihnatyön tavoin suoritettavana erillisten henkilöiden hoitamina erillisinä vaiheina.

Tavoitteena tällä kirjoitussarjalla on antaa sekä tutkijoille että tutkimuksia hyödyntäville asiakkaille hyödyllisiä ja käytännöllisiä näkökulmia onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.