Asiakaskokemus, Markkinatutkimus, Tutkimus, Yleinen

Laadukas markkinatutkimus – miten se syntyy?
Osa 7/8: Tulosten esittelytilaisuus

Teemu Putto
25.8.2020

Mikä on tulosten esittelytilaisuuden rooli?

Sarjan edellisissä osissa on käyty läpi esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Miten tutkimukselle asetetaan selkeä tavoite?
  • Miten suunnitellaan tutkimuslomake, joka tukee tavoitteen saavuttamista?
  • Miten kerätään laadukas data?
  • Miten datan analysoinnissa on huomioitava?
  • Miten rakennetaan kiteytetty ja näkemyksellinen tutkimusraportti.

Tulosten esittelytilaisuus on näiden jälkeen enää kirsikka kakun päälle. Jos tutkija on ollut kädet savessa sekä suunnittelu-, analyysi- että raportointivaiheessa, hän tuntee datan läpikotaisin ja tietää tarkkaan mitä on esittämässä. Nyt hän voi keskittyä vain tapaan, millä asiat esitetään.

Olennaista on muistaa, että hyvän tulosten esittelytilaisuuden on täydennettävä raporttia. Tutkijan läsnäolon on tuotettava lisäarvoa siihen, että raportin lukisi itse. Jos esityksen ytimessä on materiaalin ääneen toistaminen, kannattaa esittelytilaisuus jättää mieluummin pitämättä.

Mitä onnistunut tulosten esittelytilaisuus vaatii?

On selvää, että yhtä ainoaa oikeaa tapaa esittää tutkimustuloksia ei ole olemassa. Silti on olemassa tiettyjä perusasioita, joita kannattaa tutkimustulosten esittelytilaisuudessa noudattaa. Monet näistä pätevät muihinkin esitystilanteisiin

RENTOUDU JA NAUTI

Kun pohjatyö on tehty hyvin ja tutkija tuntee datan ja esitysmateriaalinsa täysin, ei sisällön puolesta tarvitse jännittää. Itse esitystilanteessa sen sijaan sopiva määrä perhosia vatsassa pitää aistit valppaana. Jos esitystilanne tuntuu esiintyjälle rutiinilta, välittyy se tunne helposti kuulijalle – eikä välttämättä positiivisessa mielessä.

Mutta mitä rentoutuneempi esiintyjä on, sitä miellyttävämpää häntä on kuunnella. Jos kuulijat joutuvat jännittämään esiintyjän onnistumisen puolesta, menee heidän keskittymisensä aivan väärään asiaan.

HYÖDYNNÄ OMAA PERSOONAASI

Miksi pitäisi olla jotain muuta kuin oikeasti on? Oma esiintymistyyli kannattaa aina rakentaa omaa persoonaa hyödyntäen. Jos esimerkiksi pitää huumorista, kannattaa sitä hyödyntää myös tässä, kunhan siitä ei tee esityksen pääasiaa.

Jos esiintyjä on esiintymistilanteessa aivan erilainen kuin muussa kanssakäymisessä, hän luultavasti myös kuulostaa teennäiseltä. Ja teennäinen esiintyminen on raskasta kuunneltavaa.

INNOSTU, JA NÄYTÄ INNOSTUKSESI

Laadukkaasti tehty tutkimus toi varmasti esiin sellaisia löydöksiä, joista tutkija innostui. Miten paljon niistä voivatkaan innostua ne, jotka löydöksiä pääsevät käytännössä hyödyntämään?

Kun esitysmateriaali on rakennettu kiehtovan tarinan muotoon, voi esittäjä päästä helposti tunteeseen ”ette ole nähneet vielä mitään, odottakaas seuraavaa diaa!” Kannattaa muistaa, että innostus tarttuu – mutta niin tarttuu myös innostumattomuus. Pois siis turha vaatimattomuus ja epävarmuus!

MUISTA VAHVA ALOITUS

Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran. Kun menettää kuulijakuntansa kiinnostuksen, voi sen takaisin voittaminen olla jatkossa melkein mahdoton tehtävä.

Tylsyyttä esityksen alussa pitää siis välttää kaikin keinoin. Esimerkiksi, miksi käyttää ensimmäiset minuutit tutkimuksen teknisten yksityiskohtien läpikäyntiin? Tuliko yleisösi paikalle niiden takia?

Esityksen yhden kohokohdan on oltava heti alussa. Yleisölle on tarjottava jotain, joka saa heidät uskomaan siihen, että esiintyjällä on arvokasta, kuuntelemisen arvoista asiaa!

MUISTA, ETTÄ OLET KERTOMASSA TARINAA

Mitä tarinallisempi raportista syntyi, sitä helpompi sen ympärille on rakentaa kiehtova esitys. Avainasia on se, että puheen pitää täydentää esitysmateriaalia, ei toistaa sitä. Kannattaa siis puheessa keskittyä havainnollistamaan löydösten taustaa ja kiteyttämään niiden merkitystä.

Toimivassa tarinassa jokainen esitetty dia ja jokainen puhuttu lause kuljettaa kuulijaa johdonmukaisesti kohti loppukiteytystä ja konkreettisia toimenpidesuosituksia. Miksi pitää esityksessä dioja, mitkä eivät tätä tehtävää täytä? Tai miksi näyttää asioita, mistä ei ole mitään arvokasta sanottavaa?

KERRO ROHKEASTI OMAT MIELIPITEESI

Tutkijan on tuotava esiin omat näkemyksensä tulosten merkityksestä ja ajatuksensa toimenpiteistä. Jos esityksen jälkeen kuulijoille ei ole lähtötilannetta selkeämpää, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä, oli tilaisuudesta enemmän haittaa kuin hyötyä.

Nykyaikaisen tutkijan tehtävä ei ole raportoida dataa, vaan tuottaa selkeitä vastauksia, näkemyksiä ja kannanottoja. Piiloutuminen sen taakse, että ”en tunne toimialaa riittävästi” tai ”en tiedä kaikkia yrityksen toiminnan yksityiskohtia” ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää. Jos tutkija ei ole onnistunut toteuttamaan tutkimusta, jonka datasta voi vetää selkeitä johtopäätöksiä, oli tutkimus nollainvestointi.

On myös hyvä muistaa, että tutkijan vahvat kannanotot eivät tietenkään ole absoluuttinen totuus, mutta ne ovat usein paras sytyke hedelmälliselle keskustelulle, jonka tuloksena teoria ja käytäntö nivoutuvat toimivaksi kokonaisuudeksi.

ANNA YLEISÖLLESI TILAA

Yksi hyvä mittari tulosten esittelytilaisuuden onnistumiselle on se, kuinka suuren osan ajasta yleisö on äänessä. Vuorovaikutus ei aina synny itsestään, vaan sitä on aktiivisesti rakennettava. Yleisöltä on kysyttävä mielipiteitä, ja heitä kannattaa haastaa. Parhaimmillaan myös esiintyjä itse tulee haastetuksi, sillä se on usein osoitus aidosta kiinnostuksesta.

Jos sen sijaan yleisö istuu koko esityksen ajan hiljaa, syynä ei todennäköisesti ole se, että esityksen korkea laatu mykisti heidät. Luultavammin viesti ei vain puhutellut, tai esitystapa oli nuuduttava.

Vuorovaikutusta on tärkeää olla läpi esityksen, mutta vasta esityksen lopussa yleisöllä on täysi ymmärrys siitä, mitä kokonaisuudella on haluttu sanoa. Esityksen loppuun on siis varattava riittävästi aikaa keskustelulle. Ja luonnollisesti, tätä keskustelua kannattaa jatkaa myös esittelytilaisuuden jälkeen.

MUISTA NÄMÄ ASIAT TULOSTEN ESITTELYTILAISUUDESSA:

  • Hyvä tulosten esittelytilaisuus täydentää raporttia, ei toista sitä ääneen
  • Hyvässä tulosten esittelytilaisuudessa kerrotaan kokonaisuuden kiteyttävä tarina
  • Mitä rentoutuneempi ja innostuneempi esiintyjä on, sitä miellyttävämpää häntä on kuunnella.
  • Hyvä tulosten esittelytilaisuus on aidosti vuorovaikutteinen tapahtuma
  • Kuulijan on saatava tulosten esittelytilaisuudesta irti huomattavasti enemmän kuin siitä, että hän lukisi vain raportin itse