Markkinatutkimus, Tutkimus, Yleinen

Vastuullisuuden osoittaminen ja sen arvon mittaaminen

Jussi Fredrikson
14.1.2021

Pandemian pysyvämpiä vaikutuksia on haluttu ennustaa monin eri tutkimuksin. Esimerkkinä tästä on Oskar Korkmanin, Sharon Greenen ja Kirsi Hantulan Sitran toimeksiannosta tekemä, erinomainen Elämäntavat pandemian jälkeen (Lifestyles after lockdown) -tutkimus. Yksi tutkimuksen keskeinen tulos on vastuullisuuden, kestävämpien valintojen ja kestävämmän elämän merkityksen korostuminen kuluttajien elämässä ja päätöksenteossa.


Millaiset toimet sitten toimisivat parhaiten kestävää kehitystä tukevana yrityksen tuotteiden ja palveluiden yhteydessä niin, että ne koettaisiin uskottaviksi, tukisivat yrityksen vastuullisuuskuvaa ja nostaisivat yrityksen palvelujen ja tuotteiden arvoa? Usein yritys on tehnyt monia vastuullisuuttaan osoittavia muutoksia tuotteisiinsa ja palveluihinsa.

Mitkä tai mikä on paras ratkaisu osoittamaan vastuullisuutta? Millainen vastuullisuus sopii parhaiten yritykselle niin että, se on uskottavaa ja luontevaa? Näihin kysymyksiin olemme saaneet vastata viime vuosina yhä useammin. Aiemmin kysymys oli useimmiten ympäristöön liittyvistä asioista, mutta parin kolmen vuoden sisällä asiat on nähty laajemmin ja ilmeisesti tulevaisuudessa vielä useammin.


Olemme tehneet tällaisia tutkimuksia erittäin monille toimialoille sähköisistä palveluista, kodin laitteista, kestokulutustavaroiden kautta päivittäistavarakaupan tuotteisiin. Selkeä kokonaistulos on ollut, että vastuullisuuden merkitys on kasvanut tasaisesti koko ajan. Merkitys ei ole kehittynyt kuitenkaan tasaisesti kaikissa kuluttajaryhmissä, vaan pikemminkin niin, että kestävästä kehityksestä kiinnostuneiden ryhmien koot ovat kasvaneet eri ikä- ja muissa ryhmissä. Toisaalta vastuullisuus merkitsee eri asioita eri toimialoille ja myös niin, että vastuullisuuden eri muodot sopivat eri tavoilla eri toimialoille ja niitä arvostetaan eri tavoin eri kohderyhmissä.


Tutkimuksissa olemme onnistuneet löytämään erilaisista vaihtoehdoista selvästi muita kiinnostavampia tapoja ja toisaalta myös tapoja, jotka puhuttelevat jotakin ryhmää erityisen paljon. Käyttämiemme menetelmien hyviä puolia on selkeiden tulosten lisäksi myös se, että voimme laskea myös ”vastuullisuuskomponenttien” arvon. Tästähän seuraa tietysti sekin hyvä puoli, että tarvittaessa sisäisellä laskennalla voidaan arvioida myös vastuullisuuden kustannukset ja sitä kautta arvioida kannattavuus. Toisaalta voidaan osoittaa suoraan, kuinka paljon palvelun tai tuotteen arvo nousee vastuullisuuskomponentin myötä. Tässä yhteydessä on helppo määritellä myös tuotteelle tai palvelulle sopiva hinta, jolla markkinoilla menestytään ja joka on tuotoltaan vähintäänkin riittävä. Tuloksista näkee myös, että vastuullisuudesta ollaan valmiita maksamaan ekstraa ja samalla nähdään myös se, ketkä ovat valmiita ja millaisesta vastuullisuudesta.

Rakentamamme mallin kautta voidaan myös simuloida eri vaihtoehtoja ja laskeskella palvelun/tuotteen hintoja ja sitä kautta arvoa, tuottoa ja kannattavuutta. Näin voidaan ennakoida eri vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset luotettavasti ennen lanseerausta.


Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tukeminen on se, mitä kuluttajat ja myös henkilöstö tulevat yhä enemmän arvostamaan. Yrityksen kannalta on vastuullista toimia niin, että yrityksen taloudellinen kehitys mahdollistaa kestävän kehityksen edistämisen. Vastuullisuus on edelleen myös keino erottautua kilpailijoista.